اصول و تکنیک های استریولوژی و میکرومتری

گروه مولفان:
نعیم عرفانی مجد (نویسنده) | مهران درست قول (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه شهید چمران اهواز

درباره کتاب:
اصول و تکنیک های استریولوژی و میکرومتری عنوان کتابی است از مهران درست قول که در 340 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب استریولوژی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,500 تومــان