آب و متابولیسم آن در دام و طیور

گروه مولفان:
امید دیانی (نویسنده) | مریم رحمانی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه شهید باهنر (کرمان)

درباره کتاب:
آب و متابولیسم آن در دام و طیور عنوان کتابی است از مریم رحمانی که در 182 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه شهید باهنر (کرمان) در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حیوانهای اهلی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مریم رحمانی، کتاب‌های جهان دو نیمه است من و سکوت(فصل پنجم)، شعرهایت از شال گردنم عبور می کند(فصل پنجم)، چابکی در کسب و کار(نصر قلم)، یادمان باشد. ..(فردوس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.