عیار حد و نقش آن در طراحی معدن

مولف:
مرتضی اصانلو (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
عیار حد و نقش آن در طراحی معدن عنوان کتابی است از مرتضی اصانلو که در 182 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سنگ معدن است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مرتضی اصانلو، کتاب‌های روشهای استخراج معادن سطحی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، بازسازی معادن(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، روشهای استخراج معادن سطحی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,100 تومــان