عیار حد و نقش آن در طراحی معدن

مولف:
مرتضی اصانلو (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
عیار حد و نقش آن در طراحی معدن عنوان کتابی است از مرتضی اصانلو که در 182 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سنگ معدن است. از مرتضی اصانلو، کتاب‌های روشهای استخراج معادن سطحی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، بازسازی معادن(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، روشهای استخراج معادن سطحی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,100 تومــان