تعادل کشتی صدمه دیده

مولف:
حمید زراعتگر (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
تعادل کشتی صدمه دیده عنوان کتابی است از حمید زراعتگر که در 248 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کشتی شکستگی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
13,500 تومــان