تئوری و فن آوری ساخت ادوات نیمه هادی

مولف:
حسن کاتوزیان (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
تئوری و فن آوری ساخت ادوات نیمه هادی عنوان کتابی است از حسن کاتوزیان که در 625 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نیمه هادی ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن کاتوزیان، کتاب‌های تئوری و فن آوری ساخت ادوات نیمه هادی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، فتونیک(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، فتونیک(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
25,000 تومــان