حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

مولف:
حمید نوری (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

درباره کتاب:
حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام عنوان کتابی است از حمید نوری که توسط انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حقوق مدنی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حمید نوری، کتاب‌های مباحث نوین در مدیریت تولید و عملیات(سازمان مدیریت صنعتی)، مباحث نوین در مدیریت تولید و عملیات(سازمان مدیریت صنعتی)، مهارت های ارتباطی(آوای نور)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.