مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد روانشناسی -جلد 2

گروه مولفان:
آذر نادی (نویسنده) | مهدیه ملیانی (نویسنده) | علی هدیه لو (نویسنده)

ناشر:
پردازش

درباره کتاب:
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد روانشناسی -جلد2 عنوان کتابی است از آذر نادی که توسط انتشارات پردازش در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از آذر نادی، کتاب‌های دستی بر آتش(فصل پنجم)، مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد روانشناسی(پردازش)، خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد روان شناسی(پردازش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.