کتابنامه؛ نشر خورشیدباران (1382-1389)

مولف:
صالح ادنانی (نویسنده)

ناشر:
خورشید باران

درباره کتاب:
کتابنامه؛ نشر خورشیدباران (1382-1389) عنوان کتابی است از صالح ادنانی که توسط انتشارات خورشید باران در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب انتشارات خورشید باران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.