باد بر گندمزارهای طلایی

گروه مولفان:
نوشین زارع (نویسنده) | محبوبه جنانی (نویسنده) | اکرم گلزاری (نویسنده)

ناشر:
شرکت گروه مطالعات اندیشه ورزان آریا

درباره کتاب:
باد بر گندمزارهای طلایی عنوان کتابی است از اکرم گلزاری که توسط انتشارات شرکت گروه مطالعات اندیشه ورزان آریا در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های کوتاه فارسی است. از اکرم گلزاری، کتاب بوی بهار نارنج ها(شرکت گروه مطالعات اندیشه ورزان آریا) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.