توبه [امام خمینی (س) و مفاهیم اخلاقی/23]

مولف:
محمد تقی خلجی (نویسنده)

ناشر:
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

درباره کتاب:
توبه [امام خمینی (س) و مفاهیم اخلاقی/23] عنوان کتابی است از محمد تقی خلجی که توسط انتشارات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب گناه است. از محمد تقی خلجی، کتاب زهد و پارسایی(موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,800 تومــان