ارتباطات میان فرهنگی

مولف:
مهدی آقامحمدی (نویسنده)

ناشر:
سپهر دانش

درباره کتاب:
ارتباطات میان فرهنگی عنوان کتابی است از مهدی آقامحمدی که توسط انتشارات سپهر دانش در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب روان شناسی قومی است.