افساری بر گردن، تصمیم قاطع، میلاد مسیح سال صفر

گروه مولفان:
لائورا گریمالدی (نویسنده) | باربارا گارلاسکلی (نویسنده) | دانیلا کوماستری مونتاناری (نویسنده) | هاله ناظمی (مترجم)

ناشر:
کتاب خورشید

درباره کتاب:
افساری بر گردن، تصمیم قاطع، میلاد مسیح سال صفر عنوان کتابی است از لائورا گریمالدی با ترجمه‌ی هاله ناظمی که توسط انتشارات کتاب خورشید در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های ایتالیایی است.
قیمت کتاب
2,200 تومــان