خوارج، وهابی و سلفی ها را بهتر بشناسیم

گروه مولفان:
عبدالله عبدالعزیز هرتلی (نویسنده) | جعفر پروینی (مترجم)

ناشر:
شیخی

درباره کتاب:
خوارج، وهابی و سلفی ها را بهتر بشناسیم عنوان کتابی است از عبدالله عبدالعزیز هرتلی با ترجمه‌ی جعفر پروینی که توسط انتشارات شیخی در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اهل سنت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عبدالله عبدالعزیز هرتلی، کتاب‌های هونراوه ی ئیمان و ئیسلام(شیخی)، فقه المتقین در شرح منهاج الطالبین در مذهب امام نووی(کردستان)، فقه المتقین در شرح منهاج الطالبین در مذهب امام نووی(کردستان)، فقه المتقین در شرح منهاج الطالبین در مذهب امام نووی(کردستان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.