زهد و پارسایی

مولف:
محمد تقی خلجی (نویسنده)

ناشر:
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

درباره کتاب:
زهد و پارسایی عنوان کتابی است از محمد تقی خلجی که توسط انتشارات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تقوا است. از محمد تقی خلجی، کتاب توبه(موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.