ارزیابی قدرت نرم قطر [کتاب آبی/5]

مولف:
حسین اصغری ثانی (نویسنده)

ناشر:
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران

درباره کتاب:
ارزیابی قدرت نرم قطر [کتاب آبی/5] عنوان کتابی است از حسین اصغری ثانی که توسط انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب قدرت (علوم اجتماعی) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.