ازدواج های نامبارک شاهنامه و تحلیل آنها

مولف:
مریم جلالی کندلجی (نویسنده)

ناشر:
بهاردخت

درباره کتاب:
ازدواج های نامبارک شاهنامه و تحلیل آنها عنوان کتابی است از مریم جلالی کندلجی که توسط انتشارات بهاردخت در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فردوسی، ابوالقاسم، ۳۲۹ است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.