از سوادکوه تا لندن و دریاهای دور

مولف:
شاهرخ سلیمانی سوادکوهی (نویسنده)

ناشر:
امیر محمد

درباره کتاب:
از سوادکوه تا لندن و دریاهای دور عنوان کتابی است از شاهرخ سلیمانی سوادکوهی که توسط انتشارات امیر محمد در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است.