جامع شیمی آلی و عمومی

گروه مولفان:
رشید قنبری پور (نویسنده) | آیدا خواجه (نویسنده)

ناشر:
گروه تالیفی دکتر خلیلی

درباره کتاب:
جامع شیمی آلی و عمومی عنوان کتابی است از آیدا خواجه که توسط انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.