رساله تاریخ اسدبیگ قزوینی

گروه مولفان:
اسدبیگ قزوینی (نویسنده) | جمشید نوروزی (مصحح)

ناشر:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

درباره کتاب:
رساله تاریخ اسدبیگ قزوینی عنوان کتابی است از اسدبیگ قزوینی که توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب قزوینی، اسدبیگ، قرن ۱۰ق است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.