روش های تحلیل چندمتغیره آماری

گروه مولفان:
آلوین رنچر (نویسنده) | ویلیام اف. کریستنسن (نویسنده) | امیرافشین فتاحی (مترجم)

ناشر:
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

درباره کتاب:
روش های تحلیل چندمتغیره آماری عنوان کتابی است از آلوین رنچر با ترجمه‌ی امیرافشین فتاحی که توسط انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Methods of multivariate analysis، 3ed، [2012].. موضوع اصلی این کتاب تجزیه و تحلیل چند متغیره است. از آلوین رنچر، کتاب مدل های خطی برای آمار(دانشگاه فردوسی مشهد) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
39,000 تومــان