ریاضی (3) ؛ فنی و حرفه ای (پودمانی)

مولف:
سیدکارو خاموشی (نویسنده)

ناشر:
نظری

درباره کتاب:
ریاضی (3) ؛ فنی و حرفه ای (پودمانی) عنوان کتابی است از سیدکارو خاموشی که توسط انتشارات نظری در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ریاضیات است.