عربی هشتم با پیام نسیم

گروه مولفان:
حجت الله عباسی (نویسنده) | فاطمه مهدیان (نویسنده) | رجبعلی فضلی (نویسنده) | حبیب تقوایی (ویراستار)

ناشر:
توسعه علوم

درباره کتاب:
عربی هشتم با پیام نسیم عنوان کتابی است از حجت الله عباسی که توسط انتشارات توسعه علوم در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان عربی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.