مبانی و آرای تفسیری شریف مرتضی

مولف:
محسن‏ آرمین (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

درباره کتاب:
مبانی و آرای تفسیری شریف مرتضی عنوان کتابی است از محسن‏ آرمین که توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عقل گرایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محسن‏ آرمین، کتاب‌های جریان های تفسیری معاصر و مسئله آزادی(نشر نی)، رهیافتی به قرآن کریم(نشر نی)، اسلام، اجتماع، سیاست(ذکر)، جمهوریت؛ افسون زدایی از قدرت(طرح نو)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.