تذکره نشتر عشق

گروه مولفان:
حسینقلی خان بن علی خان عاشقی عظیم آبادی (نویسنده) | سید کمال حاج سید جوادی (مصحح)

ناشر:
موسسه نشر میراث مکتوب

درباره کتاب:
تذکره نشتر عشق عنوان کتابی است از حسینقلی خان بن علی خان عاشقی عظیم آبادی که توسط انتشارات موسسه نشر میراث مکتوب در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.