کتاب کار بدون پاسخ ریاضی اول ابتدایی

گروه مولفان:
معصومه نیک فال آذر (نویسنده) | آسیه معمار (نویسنده)

ناشر:
منتشران

درباره کتاب:
کتاب کار بدون پاسخ ریاضی اول ابتدایی عنوان کتابی است از آسیه معمار که توسط انتشارات منتشران در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ریاضیات است. از آسیه معمار، کتاب کتاب کار فارسی همراه با ارزشیابی توصیفی(استادیار وابسته به شرکت تحقیقاتی، انتشاراتی دانشیار) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.