کتاب کار ریاضی هفتم

مولف:
وحید خوش قامت باجگیران (نویسنده)

ناشر:
آفرنگ شرق

درباره کتاب:
کتاب کار ریاضی هفتم عنوان کتابی است از وحید خوش قامت باجگیران که توسط انتشارات آفرنگ شرق در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ریاضیات است.