عناصر و جزئیات ساختمان

مولف:
مصطفی رستمی نجف آبادی (نویسنده)

ناشر:
مهر زهرا (س)

درباره کتاب:
عناصر و جزئیات ساختمان عنوان کتابی است از مصطفی رستمی نجف آبادی که توسط انتشارات مهر زهرا (س) در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ساختمان سازی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
250,000 تومــان
موضوعات کتاب
ساختمان سازی