داستان و رنگ آمیزی (همراه با ماسک و کارت حافظه)

گروه مولفان:
ناصر اینانلو (نویسنده) | مسعود مستقیم (نویسنده)

ناشر:
فرشتگان

درباره کتاب:
داستان و رنگ آمیزی (همراه با ماسک و کارت حافظه) عنوان کتابی است از مسعود مستقیم که توسط انتشارات فرشتگان در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های تخیلی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مسعود مستقیم، کتاب‌های من می توانم عصبانی نشوم(فرشتگان)، من می توانم شجاع باشم(فرشتگان)، من می توانم به خانه بروم(فرشتگان)، من می توانم با آتش بازی نکنم(فرشتگان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.