پاسخنامه تشریحی ایمنی شناسی -جلد 2

مولف:
احمد خلیلی (نویسنده)

ناشر:
گروه تالیفی دکتر خلیلی

درباره کتاب:
پاسخنامه تشریحی ایمنی شناسی -جلد2 عنوان کتابی است از احمد خلیلی که توسط انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمد خلیلی، کتاب‌های جادوی دانش(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، ایمونولوژی سلولی و مولکولی(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، ایمنی شناسی(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.