فرزندان تنها و جامعه پیر (آینده ایران)

مولف:
شیما حدادگر اصفهانی (نویسنده)

ناشر:
فرهنگ مردم

درباره کتاب:
فرزندان تنها و جامعه پیر (آینده ایران) عنوان کتابی است از شیما حدادگر اصفهانی که توسط انتشارات فرهنگ مردم در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تنظیم خانواده است.