بحران تا بحران (روزشمار بازار نفت)

مولف:
احمد جزایری (نویسنده)

ناشر:
یزدا

درباره کتاب:
بحران تا بحران (روزشمار بازار نفت) عنوان کتابی است از احمد جزایری که توسط انتشارات یزدا در سال 1394 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمد جزایری، کتاب‌های ژئوپلتیک گاز(یزدا)، بشکه های شوک(یزدا)، امنیت انرژی(یزدا)، امنیت بازار(یزدا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
18,000 تومــان