بحران تا بحران (روزشمار بازار نفت)

مولف:
احمد جزایری (نویسنده)

ناشر:
یزدا

درباره کتاب:
بحران تا بحران (روزشمار بازار نفت) عنوان کتابی است از احمد جزایری که توسط انتشارات یزدا در سال 1394 به چاپ رسیده است. از احمد جزایری، کتاب‌های ژئوپلتیک گاز(یزدا)، بشکه های شوک(یزدا)، امنیت انرژی(یزدا)، امنیت بازار(یزدا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
18,000 تومــان