آثار شرط در قرارداد (در رویه دادگاه ها)

مولف:
توحید زینالی (نویسنده)

ناشر:
چراغ دانش

درباره کتاب:
آثار شرط در قرارداد (در رویه دادگاه ها) عنوان کتابی است از توحید زینالی که توسط انتشارات چراغ دانش در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شروط (حقوق) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از توحید زینالی، کتاب‌های مجموعه قوانین کیفری خاص(چراغ دانش)، مجموعه قوانین حقوقی خاص(چراغ دانش)، قانون آیین دادرسی مدنی نمودار درختی(چراغ دانش)، دعوای ورشکستگی در رویه دادگاه ها(چراغ دانش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
18,000 تومــان
موضوعات کتاب
شروط (حقوق) -- ایران