فوت و فن الکترونیک (سوم فنی و حرفه ای)

گروه مولفان:
محمود پانیذ (نویسنده) | شهرام ذوالفقاری (نویسنده)

ناشر:
کاگو

درباره کتاب:
فوت و فن الکترونیک (سوم فنی و حرفه ای) عنوان کتابی است از محمود پانیذ که توسط انتشارات کاگو در سال 1394 به چاپ رسیده است. از محمود پانیذ، کتاب فوت و فن الکتروتکنیک(کاگو) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
22,000 تومــان