مکانیک انفجار -جلد 4 (هیدروکدها و تحلیل عددی)

گروه مولفان:
جمال زمانی اشنی (نویسنده) | سیدمسعود باقری (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

درباره کتاب:
مکانیک انفجار -جلد4 (هیدروکدها و تحلیل عددی) عنوان کتابی است از جمال زمانی اشنی که توسط انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب انفجار است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جمال زمانی اشنی، کتاب‌های مقدمه ای بر مکانیک انفجار(دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)، مکانیک انفجار(دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)، مکانیک انفجار(دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
16,000 تومــان