کتاب جامع میکروب شناسی عملی

مولف:
رضا قوطاسلو (نویسنده)

ناشر:
گروه تالیفی دکتر خلیلی

درباره کتاب:
کتاب جامع میکروب شناسی عملی عنوان کتابی است از رضا قوطاسلو که توسط انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی در سال 1394 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
16,500 تومــان