کتاب جامع میکروب شناسی عملی

مولف:
رضا قوطاسلو (نویسنده)

ناشر:
گروه تالیفی دکتر خلیلی

درباره کتاب:
کتاب جامع میکروب شناسی عملی عنوان کتابی است از رضا قوطاسلو که توسط انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی در سال 1394 به چاپ رسیده است.
قیمت کتاب
16,500 تومــان