الحدائق الندیة فی شرح الفوائدالصمدیة

گروه مولفان:
علی خان بن احمد مدنی (نویسنده) | حسین خاتمی (نویسنده) | علی خاتمی (نویسنده) | محمدبن حسین شیخ بهائی (نویسنده)

ناشر:
هجرت

درباره کتاب:
الحدائق الندیة فی شرح الفوائدالصمدیة عنوان کتابی است از حسین خاتمی که توسط انتشارات هجرت در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان عربی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین خاتمی، کتاب‌های مفاتیح الجنان(ساز و کار)، ارتباط با خدا(بهار دلها)، منتخب مفاتیح الجنان(کتاب جمکران وابسته به مسجد مقدس جمکران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.