هابرماس، نظریه انتقادی و سلامت

گروه مولفان:
حسینعلی نوذری (مترجم) | گراهام اسکمبلر (ویراستار)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
هابرماس، نظریه انتقادی و سلامت عنوان کتابی است با ترجمه حسینعلی نوذری که در 371 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از عنوان اصلی: Habermas، Critical theory and health، c 2001. موضوع اصلی این کتاب جامعه شناسی پزشکی است.
قیمت کتاب
25,000 تومــان