فیلسوف دانشجو است (مجموعه مقالات)

مولف:
کریم مجتهدی (نویسنده)

ناشر:
کرگدن

درباره کتاب:
فیلسوف دانشجو است (مجموعه مقالات) عنوان کتابی است از کریم مجتهدی که در 240 صفحه و توسط انتشارات کرگدن در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فلسفه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از کریم مجتهدی، کتاب‌های فلسفه و فرهنگ(کویر)، فلسفه تاریخ(سروش)، داستایفسکی(شرکت نشر کتاب هرمس)، هستی در اندیشه فیلسوفان(حکمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.