تاریخ و آگاهی طبقاتی (پژوهشی در دیالکتیک مارکیستی)

گروه مولفان:
جورج لوکاچ (نویسنده) | محمدجعفر پوینده (مترجم)

ناشر:
بوتیمار

درباره کتاب:
تاریخ و آگاهی طبقاتی (پژوهشی در دیالکتیک مارکیستی) عنوان کتابی است از جورج لوکاچ با ترجمه‌ی محمدجعفر پوینده که در 616 صفحه و توسط انتشارات بوتیمار در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Geschichte und klassenbewusstsein. موضوع اصلی این کتاب سرمایه داری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جورج لوکاچ، کتاب‌های رمان تاریخی(اختران)، جان و صورت(ماهی)، تزهای بلوم(نشر ثالث)، جامعه شناسی رمان(ماهی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.