سیاه مشق (شرح مخزن الاسرار حکیم نظامی گنجوی با شرح بیت های پیچیده)[گنجینه ی ادب روزگار/ 691]

گروه مولفان:
سیروس نیرو (نویسنده) | الیاس بن یوسف نظامی (نویسنده) | محمد مفتاحی (ویراستار)

ناشر:
روزگار

درباره کتاب:
سیاه مشق (شرح مخزن الاسرار حکیم نظامی گنجوی با شرح بیت های پیچیده) [گنجینه ی ادب روزگار/691] عنوان کتابی است از الیاس بن یوسف نظامی که در 240 صفحه و توسط انتشارات روزگار در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب Persian poetry است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از الیاس بن یوسف نظامی، کتاب‌های لیلی و مجنون(زوار)، کلیات نظامی گنجوی(سمیر)، اسکندرنامه(نیک فرجام)، هفت نگار آسمانی(علمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.