درس هایی درباره ی فلسفه ی تاریخ

گروه مولفان:
گئورگ ویلهلم فریدریش هگل (نویسنده) | ابراهیم ملک اسماعیلی (مترجم) | تئودور لیت (مقدمه نویس)

ناشر:
موسسه انتشارات نگاه

درباره کتاب:
درس هایی درباره ی فلسفه ی تاریخ عنوان کتابی است از گئورگ ویلهلم فریدریش هگل با ترجمه‌ی ابراهیم ملک اسماعیلی که در 584 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات نگاه در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تاریخ است. از گئورگ ویلهلم فریدریش هگل، کتاب‌های دانش منطق(موسسه انتشارات نگاه)، شهریار(پژواک)، فلسفه تاریخ(شفیعی)، خدایگان و بنده(خوارزمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید
قیمت کتاب
42,000 تومــان