درس هایی درباره ی فلسفه ی تاریخ

گروه مولفان:
گئورگ ویلهلم فریدریش هگل (نویسنده) | ابراهیم ملک اسماعیلی (مترجم) | تئودور لیت (مقدمه نویس)

ناشر:
موسسه انتشارات نگاه

درباره کتاب:
درس هایی درباره ی فلسفه ی تاریخ عنوان کتابی است از گئورگ ویلهلم فریدریش هگل با ترجمه‌ی ابراهیم ملک اسماعیلی که در 584 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات نگاه در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تاریخ است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از گئورگ ویلهلم فریدریش هگل، کتاب‌های دانش منطق(موسسه انتشارات نگاه)، شهریار(پژواک)، فلسفه تاریخ(شفیعی)، خدایگان و بنده(خوارزمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید
قیمت کتاب
42,000 تومــان