زیدیان علوی در طبرستان، دیلمستان، استرآباد و گرگان

مولف:
اسدالله معطوفی (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات نگاه

درباره کتاب:
زیدیان علوی در طبرستان، دیلمستان، استرآباد و گرگان عنوان کتابی است از اسدالله معطوفی که در 447 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات نگاه در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مازندران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از اسدالله معطوفی، کتاب‌های سکه های طبرستان، گرگان و استراباد(پازینه)، سنگ مزار ها و کتیبه های تاریخی گرگان و استرآباد(حروفیه)، نوروز در ایران و گرگان(فروهر)، شیشه و سفال شهر تاریخی گرگان(فروهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.