زبانشناسی زیست محیطی (زبان، محیط زیست و داستان هایی که با آنها زندگی می کنیم)

گروه مولفان:
آرن استیب (نویسنده) | فردوس آقاگل زاده (نویسنده)

ناشر:
نویسه پارسی

درباره کتاب:
زبانشناسی زیست محیطی (زبان، محیط زیست و داستان هایی که با آنها زندگی می کنیم) عنوان کتابی است از فردوس آقاگل زاده که در 299 صفحه و توسط انتشارات نویسه پارسی در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Ecolinguistics: language، ecology and the stories we live by. موضوع اصلی این کتاب زبان شناسی بوم شناختی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فردوس آقاگل زاده، کتاب‌های زبان شناسی کاربردی و مسایل میان رشته ای زبان(علمی)، زبان شناسی حقوقی(علم)، فرهنگ توصیفی تحلیل گفتمان و کاربردشناسی(علمی)، نقد و ترجمه قرآن و زن(علمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید
قیمت کتاب
28,000 تومــان