اسم شب، سیاهکل (جنبش چریک های فدایی خلق از آغاز تا اسفند 1349)

مولف:
انوش صالحی (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات نگاه

درباره کتاب:
اسم شب، سیاهکل (جنبش چریک های فدایی خلق از آغاز تا اسفند 1349) عنوان کتابی است از انوش صالحی که در 446 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات نگاه در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سازمان چریک های فدایی خلق ایران است. از انوش صالحی، کتاب مصطفی شعاعیان و رمانتیسم انقلابی(شرکت نشر قطره) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید