داریوش در سایه ی اسکندر [None]

گروه مولفان:
پیر بریان (نویسنده) | ناهید فروغان (مترجم)

ناشر:
ماهی

درباره کتاب:
داریوش در سایه ی اسکندر عنوان کتابی است از پیر بریان با ترجمه‌ی ناهید فروغان که در 648 صفحه و توسط انتشارات ماهی در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Darius dans l’ombre d’Alexandre، c2003. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از پیر بریان، کتاب‌های تاریخ امپراتوری هخامنشیان(علم)، باستان شناسی امپراتوری هخامنشی(بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه)، نامه ی سرگشاده به اسکندر کبیر(بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه)، امپراتوری هخامنشی(فرزان روز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.