گرداب جذب (آنجا که قانون جذب بر تمامی روابط متقابل حکمفرماست)

گروه مولفان:
استر هیکس (نویسنده) | جری هیکس (نویسنده) | کامیار جولایی (مترجم)

ناشر:
جویا

درباره کتاب:
گرداب جذب (آنجا که قانون جذب بر تمامی روابط متقابل حکمفرماست) عنوان کتابی است از استر هیکس با ترجمه‌ی کامیار جولایی که در 232 صفحه و توسط انتشارات جویا در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The vortex: where the law of attraction assembles all cooperative relationships، 2009. موضوع اصلی این کتاب زندگی معنوی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از استر هیکس، کتاب‌های سارا(صورتگر)، بخواهید تا به شما داده شود(آرایان)، فقط به رویاهایت بیندیش(اردیبهشت)، کلید قانون جذب(حوض نقره)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.