گرداب جذب (آنجا که قانون جذب بر تمامی روابط متقابل حکمفرماست)

گروه مولفان:
استر هیکس (نویسنده) | جری هیکس (نویسنده) | کامیار جولایی (مترجم)

ناشر:
جویا

درباره کتاب:
گرداب جذب (آنجا که قانون جذب بر تمامی روابط متقابل حکمفرماست) عنوان کتابی است از استر هیکس با ترجمه‌ی کامیار جولایی که در 232 صفحه و توسط انتشارات جویا در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The vortex: where the law of attraction assembles all cooperative relationships، 2009. موضوع اصلی این کتاب زندگی معنوی است. از استر هیکس، کتاب‌های سارا(صورتگر)، بخواهید تا به شما داده شود(آرایان)، فقط به رویاهایت بیندیش(اردیبهشت)، کلید قانون جذب(حوض نقره)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.