غرور و غیرت

مولف:
زهرا قاسم زاده (نویسنده)

ناشر:
آراسپ

درباره کتاب:
غرور و غیرت عنوان کتابی است از زهرا قاسم زاده که در 820 صفحه و توسط انتشارات آراسپ در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از زهرا قاسم زاده، کتاب‌های بعد از آن اجبار(پرسمان)، غرور و غیرت(سخن)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
52,000 تومــان