دگرگونی اجتماعی و فیلم های سینمایی در ایران (جامعه شناسی فیلم های عامه پسند ایرانی (1309-1357))

مولف:
پرویز اجلالی (نویسنده)

ناشر:
آگه

درباره کتاب:
دگرگونی اجتماعی و فیلم های سینمایی در ایران (جامعه شناسی فیلم های عامه پسند ایرانی (1309-1357)) عنوان کتابی است از پرویز اجلالی که در 430 صفحه و توسط انتشارات آگه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سینما است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از پرویز اجلالی، کتاب‌های نظریه فیلم عامه پسند(نشر ثالث)، نظریه برنامه ریزی(آگه)، دموکراتیک شدن فرهنگ(نشر نی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید