نسل سالم

گروه مولفان:
سودابه بیوس (نویسنده) | محمد مهدی اصفهانی (نویسنده) | اسماعیل ناظم (نویسنده) | فرناز سهراب وند (نویسنده)

ناشر:
المعی

درباره کتاب:
نسل سالم عنوان کتابی است از اسماعیل ناظم که در 240 صفحه و توسط انتشارات المعی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب پزشکی سنتی است.