تشابهات و اقتباسهای نویسندگان و شعرای بزرگ

مولف:
حامد جلال کمالی (نویسنده)

ناشر:
خدمات فرهنگی کرمان

درباره کتاب:
تشابهات و اقتباسهای نویسندگان و شعرای بزرگ عنوان کتابی است از حامد جلال کمالی که در 149 صفحه و توسط انتشارات خدمات فرهنگی کرمان در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.